Bemanningsföretag och rekryterare

Enkelt sagt kan man säga att ett bemanningsföretag hyr ut personal till andra företag. Man bemannar externa företag med sin egen personal.

Den uthyrda personalen som arbetar hos kundföretaget är fortfarande anställda av bemanningsföretaget som juridiskt är arbetsgivare och därmed också sköter allt administrativt kring den uthyrda personalen, såsom löner, anställningsavtal och rekrytering.

Däremot är det kundföretaget som agerar som arbetsledare i det dagliga arbetet och som bestämmer vad den inhyrda personen ska ha för arbetsuppgifter och arbetstider.

Bemanningsföretag kan få uppdrag att både rekrytera nya medarbetare samt att hyra ut personalen som de har rekryterat. De kan också ha uppdrag där de endast agerar som externa rekryterare och sköter hela rekryteringsprocessen åt sina kunder.

Ett konsultbolag fungerar på samma sätt och hyr också ut personal. Men ofta rör det sig i högre grad om specialister som agerar som konsult på kundföretagen. Kompetensen står i högre fokus konsulterna ses gärna som experter inom ett område.

Vad fyller bemanningsföretag för behov?

 • Många företag behöver ha en flexibel personalstyrka. Det kan vara produktionsskäl, säsongsskäl eller andra anledningar till att flexibilitet behövs.
 • Hjälper till med rekrytering och bemanning. Det kan vara en lång och kostsam process att rekrytera ny personal och hitta rätt personer. Om man anlitar ett bemanningsföretag så slipper man hela den processen.
 • Det blir tryggare att anlita bemanning. Den krassa verkligheten är att det är ganska enkelt att ”göra sig av med inhyrda personer” för det inhyrande företaget eftersom dem inte är arbetsgivare så behöver de heller inte gå igenom några juridiska processer kring uppsägningar och fackliga förhandlingar.

Lagstiftning kring bemanningsföretag

I Sverige var det under en lång tid förbjudet med uthyrning av personal. Det var först 1993 som lagstiftningen förändrades och uthyrning av personal blev tillåtet. Lagstiftningen som reglerar detta kan hittas i Lag om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft (2012:854).

Därutöver krävs det kollektivavtal för att bedriva uthyrningsverksamhet och vara auktoriserad i bemanningsbranschen. Anställda som är uthyrda har samma rättigheter och skyldigheter som övrig personal. Löner och andra villkor bestäms i kollektivavtalet.

Kollektivavtal för bemanningsanställda

Bemanningsföretag måste ha kollektivavtal där löner och andra regler förhandlas fram. Avtalet skrivs med LO (landsorganisationen) och heter bemanningsavtalet. Det finns olika avtal för arbetare, tjänstemän, vård och omsorg, läkare och lärare.

Arbetstider

Anställning är på heltid om inget annat har avtalats. Deltidsanställningar är tillåtna om det sker en överenskommelse på lokal facklig nivå. I anställningsbeviset ska arbetstider framgå. Du kan hitta mer information hos LO.

Lön

Vid längre uthyrningar så är lönen en genomsnittlig summa av lönerna på kundföretaget. Vid kortare uthyrningar på 10 dagar eller mindre så gäller andra regler. Exakta villkor framgår i ditt kollektivavtal.

Möjliga fördelar att jobba i bemanningsföretag

 • Inom vissa branscher kan du tjäna mer pengar på att vara uthyrd
 • Det kan vara varierande att få möjlighet att vara på många olika företag och du kan få testa många olika jobb
 • Det kan vara positivt för din kompetens att få jobba med många olika uppdrag

Möjliga nackdelar att jobba i bemanningsföretag

 • En del arbetsgivare kan ha dåliga arbetsvillkor för dig som inhyrd vilket skapar en negativ arbetsmiljö.
 • Det kan vara svårt att skapa goda relationer med arbetskamrater eftersom du inte stannar länge på samma ställe. Det kan också skapa en känsla av att aldrig kunna känna sig som en del av gemenskapen
 • Kan vara svårt att planera långsiktigt eftersom du hela tiden få flytta runt och byta arbetsplats.
 • Svårt att veta vem som är ansvarig för dig eftersom du har flera olika chefer – dels på företaget du jobbar men även bemanningsföretaget där du är anställd.
 • Kan vara svårt att få stöd och hjälp om det skulle uppstå en konflikt på din arbetsplats.