Bemanningsföretag och rekryterare

Om du söker lediga jobb har du säkerligen kommit i kontakt med olika typer av bemanningsföretag eller rekryterare. Kanske har du funderat lite kring hur den här typen av företag fungerar och om det passar för dig och din arbetssituation.

Vi har därför skrivit ihop den här korta artikeln kommer vi att gå igenom lite snabba fakta kring bemanningsföretag för att ge dig lite mer kött på benen inför din egen resa till ett nytt jobb.

Den enkla definitionen av ett bemanningsföretag är helt enkelt ett företag som hyr ut personal till andra företag. Dvs bemannar externa företag med sin egen personal. Det här innebär att den uthyrda personalen fortfarande är anställda av bemanningsföretaget som också juridiskt är arbetsgivare och därmed sköter allt administrativt kring den uthyrda personalen, såsom löner, anställningsavtal och rekrytering.

Däremot är det kundföretaget som agerar som arbetsledare i det dagliga arbetet och som bestämmer vad den inhyrda personen ska ha för arbetsuppgifter och arbetstider.

Bemanningsföretag kan både få uppdrag att rekrytera nya medarbetare samt att hyra ut personalen som de har rekryterat till sina uppdragsgivare. De kan också ha uppdrag där de endast agerar som externa rekryterare och sköter hela rekryteringsprocessen åt sina kunder.

Vad är då ett konsultbolag? Ett konsultbolag fungerar på samma sätt och hyr också ut personal. Men ofta rör det sig i högre grad om specialister som agerar som konsult på kundföretagen. Konsultbolag ser gärna sig själva som experter inom ett område eftersom de fokuserar mer intensivt på kompetensen.

Vad fyller bemanningsföretag för behov?

 • Många företag behöver ha en flexibel personalstyrka. Det kan vara produktionsskäl, säsongsskäl eller andra anledningar till att flexibilitet behövs.
 • Hjälper till med rekrytering och bemanning. Det kan vara en lång och kostsam process att rekrytera ny personal och hitta rätt personer. Om man anlitar ett bemanningsföretag så slipper man hela den processen.
 • Det blir tryggare att anlita bemanning. Den krassa verkligheten är att det är ganska enkelt att ”göra sig av med inhyrda personer” för det inhyrande företaget eftersom dem inte är arbetsgivare så behöver de heller inte gå igenom några juridiska processer kring uppsägningar och fackliga förhandlingar.

Lagstiftning kring bemanningsföretag

I Sverige var det under en lång tid förbjudet med uthyrning av personal. Det var först 1993 som lagstiftningen förändrades och uthyrning av personal blev tillåtet. Lagstiftningen som reglerar detta kan hittas i Lag om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft (2012:854).

Därutöver krävs det kollektivavtal för att bedriva uthyrningsverksamhet och vara auktoriserad i bemanningsbranschen. Anställda som är uthyrda har samma rättigheter och skyldigheter som övrig personal. Löner och andra villkor bestäms i kollektivavtalet.

Kollektivavtal för bemanningsanställda

Bemanningsföretag måste ha kollektivavtal där löner och andra regler förhandlas fram. Avtalet skrivs med LO (landsorganisationen) och heter bemanningsavtalet. Det finns olika avtal för arbetare, tjänstemän, vård och omsorg, läkare och lärare.

Arbetstider för bemanningsanställda

Anställning är på heltid om inget annat har avtalats. Det här är helt enkelt samma lagstiftning dvs LAS som styr övriga anställningar på den svenska arbetsmarknaden. Deltidsanställningar är tillåtna om det sker en överenskommelse på lokal facklig nivå. I anställningsbeviset ska arbetstider framgå, samma lagstiftning som styr andra anställningar. Om du vill läsa mer om ditt speciella kollektivavtal kan du hitta mer information hos LO.

Lön för bemanningsanställda

Vid längre uthyrningar så är lönen en genomsnittlig summa av lönerna på kundföretaget. Bemanningsanställda ska inte ha sämre lönevillkor än övrig personal. Vid kortare uthyrningar på 10 dagar eller mindre så gäller andra regler. Återigen är det viktigt att du studerar ditt eget kollektivavtal för att få fram exakta villkor som gäller för just din anställning.

Möjliga fördelar att jobba i bemanningsföretag

 • Inom vissa branscher kan du tjäna mer pengar på att vara uthyrd.
 • Det kan vara varierande att få möjlighet att vara på många olika företag och du kan få testa många olika jobb.
 • Det kan vara positivt för din kompetens att få jobba med många olika uppdrag.
 • Kan vara ett bra sätt att få sin första anställning.

Möjliga nackdelar att jobba i bemanningsföretag

 • En del arbetsgivare kan ha dåliga arbetsvillkor för dig som inhyrd vilket skapar en negativ arbetsmiljö.
 • Det kan vara svårt att skapa goda relationer med arbetskamrater eftersom du inte stannar länge på samma ställe. Det kan också skapa en känsla av att aldrig kunna känna sig som en del av gemenskapen
 • Som anställd kan det vara svårt att planera arbetslivet långsiktigt eftersom du hela tiden få flytta runt och byta arbetsplats. Vilket skapar en osäkerhet och instabilitet.
 • Som anställd kan det upplevas som svårt att veta vem som är ansvarig för dig eftersom du har flera olika chefer – dels på företaget du jobbar men även bemanningsföretaget där du är anställd.
 • Det kan vara svårt att få stöd och hjälp om det skulle uppstå en konflikt på din arbetsplats. Eftersom du inte är anställd av företaget utan inhyrd. Arbetsmiljön är ofta en återkommande probelmgrund.

Sammanfattning

Om du söker ett jobb hos ett bemanningsföretag kan det vara bra att fundera på om arbetssättet fungerar för din egen livssituation. Om du är ny på arbetsmarknaden kan det vara ett utmärkt sätt att få en första anställning och generera lite arbetslivserfarenhet. Ofta finns det många lediga jobb inom bemanningsbranschen eftersom det är populärt för många företag att anställa personal genom de här företagen. Om du är mer senior kanske du kräver en annan typ av anställning